Pamatujete si jeÅ¡tÄ› na uÄivo z chemie o iontech, se kterým jste se setkali v osmém roÄníku základní Å¡koly? Možná, že vy pozdÄ›ji narození ano, pokud vás chemie bavila a pokud jste dávali pozor. PÅ™esto radÄ›ji zopakujeme, co to vlastnÄ› ionty jsou. Ionty jsou Äásti molekul, které nesou opaÄné elektrické náboje. Kladné ionty se nazývají kationty, záporné ionty jsou anionty. Ionty jsou tedy elektricky nabité Äástice – v naÅ¡em případÄ› vzduchu, které vznikají ionizací molekul plynných složek atmosféry. Správná ionizace vzduchu má pÅ™itom obrovský vliv na naÅ¡e zdraví.

I doma můžete dýchat vzduch jako u horského vodopádu

AÅ¥ už jsme doma nebo venku, vzduch který nás obklopuje je stále do urÄité míry ionizován. Čím více záporných iontů tedy aniontů se v ovzduší momentálnÄ› vyskytuje (hory, moÅ™e, vzduch po bouÅ™ce…), tím více jsou neutralizovány Å¡kodlivé látky v ovzduší, neboÅ¥ právÄ› záporné ionty, tedy anionty, jsou obdaÅ™eny schopností vázat na sebe elektrosmog, prachové Äástice a další Å¡kodliviny, díky kterým trpíme bolestmi hlavy, nejrůznÄ›jší alergiemi a necítíme se dobÅ™e. NejúÄinnÄ›jší prevencí proti tÄ›mto stavům jsou ionizátory vzduchu. Vy ho jeÅ¡tÄ› nemáte?