1.       Zkřížené ruce na prsou
Určitě tento postoj velmi dobře znáte. Nejenže značí nezájem, ale i přerušuje konverzaci. Pokud klient naznačí tento postoj, je zle.
ruka s mobilem
2.       Slabý oční kontakt
Pokud se protistraně nedíváme při rozhovoru do očí, může si nás zařadit do kolonky neupřímný, plachý, slabý. Je to velmi důležitý signál, jak dát druhému najevo, že nás zajímá.
3.       Stálé kontrolování telefonu
Toto gesto značí jediné – až tak moc mě nezajímá, co právě říkáte. Možná si myslíte, že když se párkrát při jednání podíváte, kolik je hodin, nikdo si toho ani nevšimne. Omyl! Většinou to každý zaregistruje a není mu to dvakrát příjemné.
4.       Přehnané mávání rukama
Někdy se nám může při rozhovoru stát, že začneme přehnaně mávat rukama, ve snaze něco důležitého vysvětlit. Lepší však je se pro začátek, těmto gestům se co nejvíce vyhnout. Může to působit komicky a někdy i arogantně.
5.       Časté přikyvování
Možná jste se také setkaly s člověkem, který místo rozhovoru s Vámi jen přikyvoval a říkal jo jo jo. S neustálým přikyvováním může člověk působit tak, že nerozumí danému tématu a snaží se nedostatek tak trochu zakrýt. Někdy to může značit nezájem o tématu.
6.       Dotýkání vlastního těla
Pokud si člověk při jednání poklepává nohou o zem, většinou to značí nervozitu. Jestliže si spíše hraje s pramínky vlasů a různě je namotává na prsty, znamená to nudím se. Lepší je se na chvíli krotit a zkusit tyto nevhodné návyky vypustit.
pohled zrzky
7.       Pokleslá ramena
Tento postoj značí skleslost, negativismus, slabost a většinou si ho ihned každý všimne. Pokud i Vy tento postoj v zrcadle někdy objevíte, zkuste si před jednáním připomenout tuto drobnost a vzpřímit se. Budete se cítit sebevědoměji.
8.       Vstupujeme do osobního prostoru druhých
Ne každému je příjemné při rozhovoru sedět blízko sebe a vstupovat si do svého osobního prostoru. Aby nedošlo ke zbytečným nejasnostem, je lepší být obezřetný, ke komu se vlastně chystáme přiblížit. Vždy je lepší ponechat druhému více volnosti a čekat na signály, které vysílá.