Pokud nechcete začít s podnikáním tak, že si založíte vlastní podnik a budete začínat na trhu zcela od nuly, může být právě pro Vás franchisové podnikání zajímavou alternativou. O tom, že tomu tak je, svědčí velký nárůst existence takovýchto podniků po celém světě. Nejlépe viditelné je to pravděpodobně v oblasti gastronomie. Například věhlasný britský kuchař Jamie Oliver již několik let zaštiťuje restaurace, orientující se na italskou kuchyni.
zákazník v pizzerii

Kupujte pouze skutečně ověřenou licenci!

Poskytovatel licence (franchisi) musí s nabyvatelem licence uzavřít obchodní vztah. Nový majitel licence se s jejím poskytovatelem dohodne, že za určitý finanční obnos, bude moci užívat firemního názvu nebo určitou fungující metodu k podnikání. Většinou se jedná o nějaký jednorázový počáteční poplatek a následně odvádění určitého procenta z prodeje. Pokud se pro tento typ podnikání rozhodnete, je důležité, abyste své finance investovali do ověřeného druhu podnikání. Pak máte relativně vysoké předpoklady proto, že by Vaše podnikání mohlo být úspěšné.
auto na triku

Čím budete limitováni?


Poskytovatel licence Vám do určité míry bude bránit tzv. v rozletu a uskutečňování vašich představ o vedení podniku. Nejspíš se budete muset celkem dopodrobna seznámit s cenovou politikou, designem provozoven, zkrátka s celkovou představou majitele o podobě podniku. Franchisové podniky totiž bývají, co se týče vzhledu a nabídky víceméně totožné, i když samozřejmě záleží na konkrétních smluvních podmínkách. Větší firmy často nabízejí inzerci a podporu prodeje. Hlavní nevýhodou tohoto podnikání je, že Vám daný podnik vlastně nikdy doopravdy patřit nebude. A navíc vzhledem k tomu, že budete muset dodržovat požadavky poskytovatele licence, nebudete moci nikdy podnik vést jen podle svých představ. Což zejména v případě zahraničních licencí může být s ohledem na místní podmínky a poměry celkem limitující a může to vést až k nulové prosperitě jinak fungující značky.