Asi není potřeba říkat, že v našich končinách se v zimě bez topení neobejdeme. Avšak zatímco naši předkové si získávali teplo ohněm zapáleným v krbu, dnes jej nahradily mnohem efektivnější radiátory ústředního topení. Je pravdou, že ty jsou, co se rozvodu tepla týče, mnohem efektivnější. Navíc můžeme být napojeni na centrální síť, což znamená, že každý dům nemusí mít svůj vlastní kotel. To vše pak velkým způsobem přispívá k naší pohodě během zimních měsíců.

v minulosti si lidé topili v krbu

Bohužel však zároveň platí, že právě radiátory jsou jedním z nejvíce zanedbávaných zařízení v domácnosti. Jen si vzpomeňte, kdy jste se naposledy věnovali čištění topení, a nyní nemám na mysli jen povrchní utření prachu, nýbrž skutečně důkladnou údržbu. Ta je totiž mnohem důležitější, než by se mohlo zdát, a to jak vnitřní, tak vnější. Radiátor se během času uvnitř zanáší vodním kamenem, neboť zdaleka nejčastěji používaným médiem pro přenos tepla je vodní pára. Tyto nánosy pak jednak snižují jeho efektivitu a také životnost.

moderní radiátor

Ovšem nejen uvnitř může docházet k problémům. I na vnější straně se hromadí prach a jiné nečistoty. A pouhé utření bohužel mnohdy nestačí. U starších typů se totiž může objevit postupem času i rez, který může povrch vážně poškodit.

Rozhodně se tedy vyplatí věnovat tomu pozornost. Ale jak na to? Nejlepší je při velkém úklidu věnovat pozornost i radiátorům a podrobit je jednak důkladné očistě a zároveň i prohlídce. Ta by měla proběhnout před začátkem tepelné sezóny, aby bylo možné případné nedostatky odstranit dříve, než bude nutné začít topit.

Pokud jde o revizi vnitřních částí, tu je dobré nechat na odborníkovi. Jistě, bude nás to něco stát, avšak v žádném případě neuškodí, když je jednou za rok či za dva necháme důkladně prohlédnout, zvláště u starších typů. Můžeme tím předejít jak neštěstí tak prostě i jen tomu, že budeme muset trávit zimu v chladu.