V Hovorech s K. Čapkem řekl prezident Masaryk:“Nestárnout, to není jen udržet se, ale stále růst, stále získávat.“Podle ředitelky Institutu důstojného stárnutí Mgr. Olgy Mutlové-pokud jsou splněny obecné potřeby ve stáří, pak je jedinec spokojený. Jsou to:přiměřené finanční a životní podmínky, kontrola nad děním, seberealizace (smysluplnost života), dostatečné sociální vztahy, podíl na životě rodiny a společnosti, důstojnost.
důchodci na houpačce
Zpočátku se v důchodovém věku hledá vhodná náplň volného času, pak přibývá zajištění stravování (dovoz oběda), později se může přidat nutnost drobné výpomoci s běžnými denními úkony, až potřeba odpovídajícího domova pro seniory. Nemusí to tak být samozřejmě u každého, někdy se plně postarají blízcí, ale pokud senior nebo jeho rodina potřebuje pomoc- mohou si vybrat z nejrůznějších typů sociálních služeb. Ale kde hledat?! Je sice registr poskytovatelů soc. služeb, který spadá pod MPSV, ve kterém musí být povinně všichni poskytovatelé služeb. Ale není to tak ideální! Někdy je správně vybraná péče v dané lokalitě nedostupná nebo taky v registru chybí mnohé soukromé domovy pro seniory nebo domy s pečovatelskou službou provozované městy anebo provozovatelé volnočasových aktivit pro seniory. Případně se na některou službu musí čekat několik měsíců (domovy pro seniory) a u seniorů s Alzheimerovou nemocí je tato doba až dvojnásobná!
běh pro všechny
S hledáním vhodné péče pro vašeho blízké vám poradí-
-sociální odbor městského úřadu nebo obecní úřad v malých obcích, zdravotní odbor krajského úřadu, registr zdravotních zařízení MZ (LDN, hospice), praktický lékař, který má vašeho seniora v péči.
Prověřené organizace, které poskytují tolik potřebné služby ve stáří, jsou:
-Charita ČR-funguje dobře ve většině regionů, má velmi rozšířenou síť zařízení. (Domovy pro seniory, stacionáře, domy pokojného stáří, osobní asistenční, ošetřovatelské, pečovatelské služby, domovy se zvláštním režimem, půjčují kompenzační pomůcky, odlehčovací služby aj.)
-Naděje-služby pro lidi ve stáří, o lidi s Alzheimerovou nemocí a demencí.(Brno, Zlín, Vysoké Mýto)
-Diakonie Českobratrské církve evangelické-kromě „obvyklých“služeb zajišťuje seniorům i tzv. návštěvy proti samotě (Brno), kurzy pro pečující doma (pro rodinu, starající se o svého seniora). Zde pracuje i Institut důstojného stárnutí, který se důkladně věnuje tématu stáří a geriatrické péče. Jeho cílem je: aby stárnutí bylo vnímáno pozitivně, aby se v ČR dokázaly poskytovat vhodné služby tak, aby bylo lidem umožněno důstojné stárnutí a kvalitní život!