Rula je hornina, která vznikla při přeměnách velkých horninových celků. Jedná se v podstatě o břidlici, vzniklou z jílovců a prachovců. Jejím základem jsou minerály biotit, andalusit a muskovit (slídy). V rule se někdy nacházejí i granáty, ale i další minerály jako je silimanit či grafit. Co se zabarvení týká, můžeme se setkat se všemi odstíny šedé, s hnědou až načervenalou barvou, může být i žlutavá. Ruly Silver mají šedavě stříbřitý odstín. Avšak zpravidla převládá takové zbarvení, jaké mají minerály, jichž je v hornině nejvíce.

Řemínkový obklad

Rula, jež vznikla metamorfózou politických sedimentů se nazývá pararula, ortorula pak vznikla z kyselých vyvřelin (ortoruly mívají větší podíl světlých minerálů). Stavba ruly může být plástevnatá, zrnitá, okatá, stébelnatá; vždy má však plošné uspořádání minerálů kolmo na směr tlaku. Zrna ruly mohou být jemná i hrubá. Nejhrubší rula u nás se vyskytuje na Liberecku, tzv. „ještědská rula“. V jejím proužkovitém vzhledu se střídá světlý křemen či živec s tmavší slídou.

K čemu rula slouží

Existují některé pevné nezvětralé ruly, a ty je možné použít jako stavební kámen. Častější je však výskyt ruly, která zvětrává a její větší kusy se lomí a drolí. Ty je pak vhodnější využít jako štěrk, anebo v menších kusech na schody, anebo chodníky a obklady. Užít ji lze jak v exteriéru, tak v interiéru. Její dekorativní vzhled je totiž velice působivý.

Rula v architektuře

Nejlépe rula vyniká jako řemínkový obklad – ručně sekané úzké desky jsou pevné a velmi dekorativní; může to být třeba jen obklad soklu, ale i celostěnové obklady jsou velmi interesantní. Zvolíte-li druh Rula Montana, bude převládat šedorezavé až hnědavé zabarvení. Kámen je mrazuvzdorný.

Rula je však vhodná také jako pravidelná či nepravidelná dlažba a kámen na přizdívky. Ve firmě Stoneexpert si můžete vybrat ze široké barevné škály kamene, jeho povrchových úprav, a také rozměrů i tvarů.